Werkhaven Hitland is ontstaan uit de normalisatie van de Hollandsche IJssel rond 1940, ontworpen door dezelfde geestelijke vader als van het Deltaplan. Sommige bochten in de kronkelige rivier waren bijna haaks en dus slecht bevaarbaar. De Werkhaven (een ‘dode arm’) is dus ontstaan na zo’n bochtafsnijding.

Lange tijd was het een echte werkhaven, waar Grint en Ballastmaatschappij ‘Van Haaften’ haar zand- en baggerschepen afmeerde (zie foto boven). In de jaren ’70 verdwenen de baggermolens uit de haven. Ir. S.J. Sipkema kocht de haven en maakte er de woonhaven van die het nu nog steeds is. Mede door de grote variëteit aan schepen en bewoners ontstond zo door de jaren heen het huidige pittoreske karakter.